tel./fax 59 842 42 42
kom. 601 366 781

Zakres Usług

Obsługa prawna klientów indywidualnych
 • Udzielanie porad prawnych
 • Przygotowywanie projektów umów
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Prowadzenie spraw cywilnych (realizacja umów, windykacja należności, dochodzenie odszkodowań, pozwy o zadośćuczynienia, zniesienie współwłasności)
 • Prowadzenie spraw karnych (obrona w postępowaniu przed prokuraturą, sądami, udział w przesłuchaniach na policji, reprezentacja pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, pomoc prawna w postępowaniu wykonawczym)
 • Prowadzenie spraw rodzinnych i opiekuńczych (rozwody i separacje, alimenty, podział majątku wspólnego, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • Prowadzenie spraw spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek, odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu)
Obsługa prawna podmiotów gospodarczych
 • Stała, kompleksowa obsługa prawna (wynagrodzenie ryczałtowe lub godzinowe)
 • Prowadzenie spraw sądowych z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, karnego i prawa pracy
 • Sporządzanie opinii prawnych, uwzględniających aktualny stan prawny, krytyczne poglądy doktryny oraz najnowsze orzecznictwo
 • Przygotowywanie projektów umów oraz negocjowanie i konsultowanie przedstawionych do analizy kontraktów
 • Dochodzenie należności od dłużników
 • Pomoc prawna i doradztwo w zakresie rejestracji spółek, ich przekształcania oraz likwidacji
 • Sporządzanie regulaminów na potrzeby sklepów internetowych
Wynagrodzenie
Koszt porady prawnej zależy od specyfiki danego zagadnienia prawnego. W przypadku reprezentacji procesowej i stałej obsługi prawnej, wysokość wynagrodzenia następuje w drodze indywidualnych uzgodnień i zależy m.in. od: rodzaju zlecenia, wartości przedmiotu sporu oraz czasochłonności prac. Kancelaria Adwokacka stosuje następujące systemy wynagrodzenia:
 • indywidualne rozliczenie każdej usługi zgodnie z ustaleniami z klientem
 • wynagrodzenie ryczałtowe z premią za wygraną sprawę
 • stałe, ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne lub godzinowe (w zależności od zapotrzebowania)

Masz problem prawny i potrzebujesz pomocy? Szukasz Kancelarii Adwokackiej w Słupsku do obsługi prawnej swojej firmy?

Formy współpracy

Standardowe:

 • bezpośrednie spotkania w siedzibie Kancelarii
 • konsultacje telefoniczne i za pomocą poczty elektronicznej
 • zastępstwo przed sądami i innymi organami orzekającymi
 • opinie i analizy

Na życzenie klienta:

 • bezpośrednie spotkania w siedzibie Klienta
 • reprezentacja w negocjacjach i spotkaniach mediacyjnych
 • inne formy współpracy według sugestii Klientów
© Kancelaria Adwokacka adw. Ewa Rożnowska-Iwanicka